Logo

Program sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Bełchatowa oraz kotów wolno żyjących

AKTUALNOŚCI

Program sterylizacji i kastracji psów  i kotów należących do mieszkańców Bełchatowa oraz kotów wolno żyjących

 

Od 6 listopada br.  po raz pierwszy rusza „Program sterylizacji i kastracji psów  i kotów należących do mieszkańców Bełchatowa oraz kotów wolno żyjących”, który finansowany będzie z budżetu miasta.

Koty wolno żyjące na terenie miasta Bełchatowa muszą być dostarczane do schroniska przez osoby, które zajmują się opieką nad zwierzętami tz. „ Karmicielami”. Karmiciel musi być zarejestrowany jako „Karmiciel” minimum 2 miesiące. Schronisko wypożyczy Karmicielowi po podpisaniu oświadczenia klatkę „ samołapkę”       w celu złapania i dostarczenia kota na zabieg.

Schronisko przyjmuje kota wolno żyjącego po wypełnieniu przez osobę zgłaszającą zwierzę do wykonania zabiegu kastracji i chipowania stosownego oświadczenia – do pobrania w schronisku.

 Schronisko po wykonaniu zabiegu kastracji i chipowania przetransportuje kota w miejsce bytowania wskazane przez Karmiciela.

 a.  zabieg kastracji i chipowania kotów odbędzie się po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza weterynarii zwierzęcia jako zdrowe i w odpowiednim wieku;

b. zapewnienie opieki po zabiegu kastracji kotów przez okres niezbędny do ich rehabilitacji tj. przetrzymanie kotki maksymalnie do 7 dni po zabiegu  oraz kocura maksymalnie do 2 dni po zabiegu kastracji w przypadku braku powikłań;

c. trwałe oznakowanie zwierząt poddanych ww. zabiegom.

 Karmiciel zobowiązuje się, że po wykonaniu zabiegu kastracji, chipowania i zachowaniu wskazanego przez  lekarza schroniska okresu rehabilitacji zwierzęta będą pod jego opieką i w przypadku wystąpienia powikłań pooperacyjnych niezwłocznie poinformuję Wykonawcę oraz po konsultacji jeżeli okaże się to niezbędne dostarczę zwierzę do schroniska w celu dalszego leczenia.

Wypełnij i wydrukuj wniosek

 

 

 

<< wróć

600 185 657