O NAS | Schronisko Bełchatów
Logo

O NAS

Żadne, nawet najlepsze schronisko dla bezdomnych zwierząt, nie zastąpi prawdziwego domu. Największym sukcesem i jednocześnie nagrodą dla nas jest znalezienie domu przez naszych podopiecznych. Nowe dobre domy - to nasza credo funkcjonowania.

W codziennej pracy dokładamy jednak wszelkich starań, aby nasi podopieczni czuli się bezpiecznie i komfortowo. I choć z uporem maniaka realizujemy przyziemną misję - Pełne brzuszki, stały dostęp do wody, czyste i schludne boksy, dobry stan zdrowia, to zdajemy sobie sprawę, iż nasz trud nie przyćmi ich tęsknoty za nowym domem.

W 1997 roku powołano do życia Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bełchatowie. Od 2003 roku Schronisko zostało przekazane do administracji Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Sanikom” Sp. z o.o.; w maju 2010 przeszło na jego własność. Na początku funkcjonowania nasze Schronisko obsługiwało tylko Miasto i Gminę Bełchatów. W miarę rozwoju i modernizacji ta liczba wzrastała i na dzień dzisiejszy pracujemy dla 23 jednostek administracyjnych. Wraz z początkiem roku 2017 schronisko zostało przejęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Obecnie pod opieką Schroniska znajduje się 200 psów oraz 30 kotów. Stan liczebny naszych podopiecznych zmienia się codziennie. Schronisko usytuowane jest przy ulicy Zdzieszulickiej w Bełchatowie (obok Miejskiej Oczyszczalni Ścieków).

Właściciel Schroniska:

Właścicielem prawnym Schroniska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Godziny przyjmowania interesantów:

 • w dni robocze 9.00 - 17.00
 • w soboty 10.00 - 16.00
 • w niedziele i święta - nieczynne

 

Obszar działania jakie obejmuje schronisko:

Schronisko posiada podpisane umowy z gminami:

 • Miasto Bełchatów - 986
 • Gmina Bełchatów - 44 632-65-68 wew.34
 • Gmina Kleszczów - 44 731-31-10 wew.131
 • Gmina Szczerców - 44 631-80-59 wew.25
 • Gmina Dłutów - 44 634-05-21 wew.128
 • Gmina Gorzkowice - 44 681-80-06 wew.26
 • Gmina Grabica - 44 616-11-25
 • Gmina Drużbice - 44 631-10-78
 • Gmina Białaczów - 44 758-14-14 wew.108
 • Gmina Sulejów - 44 61-02-500
 • Gmina Aleksandrów - 44 756-00-27
 • Gmina Żarnów - 44 757-70-55 wew. 25
 • Gmina Kluki - 44 631-50-02
 • Gmina Wolbórz - 44 616-41-41 wew. 36
 • Gmina Nowosolna - 42 616-45-17
 • Gmina Kodrąb - 44 681-93-25
 • Gmina Rzgów - 42 214-12-09
 • Gmina Rozprza - 44 649-61-08
 • Gmina Radomsko - 44 683-25-02
 • Gmina Łęki Szlacheckie - 44 787-53-11
 • Gmina Ręczno - 44 781-32-69
 • Gmina Zelów - 44 635-15-49
 • Gmina Wola Krzysztoporska - 44 616-39-82

Kierownik schroniska:

Mariusz Półbrat

Lekarze weterynarii:

Lek. Wet. Anna Matuszczyk

Rachunek bankowy schroniska:

97102039580000900200151332

Zakres działania schroniska:

 • przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów i kotów udomowionych, a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne same egzystować (z wyłączeniem zwierząt gospodarskich),
 • stworzenie humanitarnych warunków bytowania, dostosowując ilość przetrzymywanych zwierząt do ilości miejsc w schronisku,
 • leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku,
 • poszukiwanie nowych domów dla zwierząt oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
 • promowanie adopcji w mediach oraz propagowanie zapobiegania rozmnażaniu psów i kotów,
 • usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalniechorych, ślepych miotów oraz zwierząt nieodwracalnie agresywnych nienadających się do dalszego chowu,
 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Na terenie schroniska zabrania się:

 • zbliżania się do zwierząt bez asysty personelu schroniska,
 • karmienia zwierząt przyniesionymi przez siebie produktami,
 • drażnienia zwierząt,
 • kategorycznego wstępu osobom nietrzeźwym.
600 185 657